Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú: 

Predajca:

i-center spol. s.r.o.
Tuhovská 27
Bratislava 831 06

IČO: 31339778
DIČ: 2020332974
IČ DPH: SK2020332974

Číslo účtu: IBAN SK731100 0000 0026 8500 0124, Tatra banka, a. s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4122/B

(ďalej len „predajca“)

a

Zákazník

(súkromná osoba, prípadne fyzická alebo právnická osoba nakupujúca produkt alebo produkty ponúkané predajcom prostredníctvom internetového obchodu i-center.sk)

(ďalej len „zákazník“)

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky - v tomto prípade sa Objednávkou rozumie potvrdená objednávka realizovaná na internetovom obchode i-center.sk

Objednávku nie je možné potvrdiť bez označenia súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.


i-center.sk

i-center.sk je internetový obchod prostredníctvom ktorého predajca ponúka a predáva elektroinštalačný materiál (ďalej označované len ako „produkty“ a/alebo „tovar“).

Prevádzka predajcu je v priestoroch predajcu, spoločnosti i-center, s.r.o. na Tuhovskej ulici č. 27 v Bratislave.


Kontakt & Zákaznícky servis

Prevádzka predajcu je v priestoroch predajcu, spoločnosti i-center, s.r.o. na Tuhovskej ulici č. 27 v Bratislave.

Zákazník môže predajcu v prípade potreby kontaktovať:

na telefónnom čísle: 00421-02/ 49 10 16 11
e-mailom: i-centerba@i-center.sk
na fax: 00421-02/ 49 10 16 37
Zákaznícky servis je k dispozícii v pracovných dňoch pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 16:00 hod a v piatok od 7:00 do 14:00hod..

Mimo prevádzky zákazníckeho servisu nás môžete kontaktovať na e-mail i-centerba@i-center.sk

Korešpondenčná adresa internetového obchodu i-center.sk je:

i-center, s.r.o.
Tuhovská 27
831 06 Bratislava

Na otázky alebo požiadavky zákazníka odpovieme v čo najkratšom čase, najneskôr však do troch pracovných dní od ich doručenia.


Ponuka a dostupnosť produktov

Ponuka produktov dostupná v internetovom obchode i-center.sk je aktualizovaná priebežne, podľa dostupnosti jednotlivých druhov produktov.

Predajca negarantuje nepretržitú dostupnosť všetkých produktov. Ponuka produktov sa odvíja od možností dopĺňania produktov, ktoré môžu byť ovplyvnené tretími stranami alebo nevyspytateľnosťou prírody.


Cena produktov

Cena produktov je uvádzaná v eurách a vrátane DPH.

Ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH sú rozpísané vo faktúre, ktorá slúži ako daňový doklad.

Predajca má právo ceny produktov upravovať. Tieto úpravy sú platné po ich zverejnení v e-shope i-center.sk, teda v rámci cien produktov.

Pre zákazníka platia vždy ceny, ktoré boli aktuálne v deň, kedy realizoval nákup, teda v deň potvrdenia objednávky.


Objednávka

Objednávka je dokument o nákupe, obsahujúci:

Zoznam produktov, vrátane množstva, jednotkovej ceny a celkovej ceny s DPH
Spôsob doručenia
Spôsob platby
Celkovú cenu objednávky, vrátane ceny za doručenie
Údaje o zákazníkovi potrebné pre doručenie a vystavenie daňového dokladu:
Súkromné osoby: 

Meno a priezvisko
Adresa pre doručenie
e-mail,
telefón
Firmy a organizácie:  

Názov spoločnosti
Fakturačné údaje, teda úplnú adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ (ak ho má), IČ DPH (ak ho má)
Adresu pre doručenie, ak je iná ako adresa sídla spoločnosti
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
e-mailový kontakt 
telefonický kontakt
Každú objednávku je možné pred odoslaním upraviť návratom na predchádzajúci krok nákupného procesu.


Potvrdenie objednávky

Pred odoslaním, teda potvrdením objednávky, musí zákazník potvrdiť svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, a to označením okienka (checkboxu) vedľa odkazu na Obchodné podmienky. Tieto sú umiestnené na dobre viditeľnom mieste nad tlačidlom, ktorým zákazník potvrdzuje objednávku, tlačidlom „Záväzne objednávam“.

Objednávka nemôže byť odoslaná bez potvrdenia súhlasu s Obchodnými podmienkami.

Odoslaním objednávky, ktoré sa zrealizuje po kliknutí na tlačidlo „Záväzne objednať“ a potvrdením prijatia objednávky predajcom na e-mailovú adresu zákazníka, vzniká zmluvný vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Práva a povinnosti zmluvných strán sú definované v týchto Obchodných podmienkach.

 


Spôsoby doručenia

Produkty sú spravidla doručované tretími stranami, ktorými sú:

·         Slovenská pošta (v rámci celého Slovenska)

·         Kuriérska služba GLS (v rámci celého Slovenska)

Na základe predošlej dohody si môže zákazník vyzdvihnúť produkty aj osobne v priestoroch predajcu, spoločnosti i-center, s.r.o. na Tuhovskej ulici č. 27 v Bratislave.

osobný odber pondelok až štvrtok v čase od 7:00 do 16:00 a v piatok od 7:00 do 14:00 na adrese: Tuhovskej 27, Bratislava
Ceny za doručenie (poštovné a balné)

·         Ceny doručovaných balíkov sú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a kuriérskej služby GLS General Logistics systems Slovakia s.r.o..

·         Cena za doručenie pri Osobnom odbere je 0 €.


 

Spôsoby platby

Zákazník má k dispozícii niekoľko možností platby za objednávku:

prevodom na účet - zákazník zaplatí prevodom na náš účet
Číslo účtu: IBAN SK731100 0000 0026 8500 0124, Tatra banka, a. s.

Dobierka - pri doručení Slovenskou poštou (platí sa v hotovosti na pošte, resp. poštovému doručovateľovi)
·         Platba v hotovosti

·         Card Pay – platba kartou

·         Tatra Pay  – online platba pre zákazníkov, ktorí majú účet v Tatra banke

Všetky online platby sú realizované na stránkach banky zákazníka. Predajca od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.


 

Storno objednávky

Objednávka môže byť stornovaná/zrušená do 24 hodín na našom Zákazníckom servise, a to:

telefonicky na čísle 00421-02/ 49 10 16 11
e-mailom na i-centerba@i-center.sk
Pri stornovaní objednávky je pre jej identifikáciu potrebné uviesť číslo objednávky, meno objednávateľa a kontakt.

Storno objednávky vybaví náš Zákaznícky servis, ktorý zákazníka v prípade potreby kontaktuje pre overenie alebo doplnenie údajov.

Storno objednávky je potvrdené e-mailovou správou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ak už bola objednávka zaplatená, predajca je po potvrdení storna povinný vrátiť uhradenú sumu zákazníkovi najneskôr do 14 dní.


 

Expedovanie a dodanie objednávky

Objednávka je expedovaná spravidla do 5tich pracovných dní od prijatia. O expedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom.

Objednávka je doručená na adresu, ktorú zákazník uviedol ako adresu pre doručenie.

V prípade nutnosti predĺženia doby dodania objednávky je zákazník kontaktovaný Zákazníckym servisom. Zákazník môže v takomto prípade neskoršie dodanie odmietnuť alebo ho potvrdiť.


 

Vrátenie tovaru/objednávky

Zákazník má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, t.j. potvrdenia objednávky. 

Tovar, ktorý chce zákazník vrátiť musí byť nepoškodený, nepoužitý, čistý, plne funkčný a pokiaľ možno v originálnom obale.

Adresa pre vrátenie tovaru je:

I-center spol. s.r.o.
Tuhovská 27
831 06 Bratislava

Predávajúci je povinný tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru.

Náklady spojené s vrátením tovaru (balné, cena za spätné doručenie predajcovi) hradí zákazník.


Záručné podmienky a zodpovednosť za škodu

Súčasťou doručenej objednávky je aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Zákazník si musí faktúru uchovať a v prípade reklamácie predložiť na požiadanie predajcovi.

Záručná doba v rámci EU je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré bolo spôsobené nevhodným skladovaním a vystavovaním tovaru podmienkam, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami výrobcu, resp. predajcu, ako aj nešetrnou manipuláciou.


Reklamácie

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite a kvantite zodpovedajúcej objednávke.

Zákazník je povinný po prevzatí skontrolovať dodaný tovar a v prípade poškodenia alebo nezrovnalostí ohľadom objednávky a čo najskôr informovať o týchto skutočnostiach predajcu.

Zákazník môže reklamovať tovar, ktorý nebol poškodený nevhodným skladovaním a vystavovaním tovaru podmienkam, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami výrobcu, resp. predajcu alebo nešetrnou manipuláciou.

Reklamácie preberá a spracúva Zákaznícky servis predajcu písomne na e-mail i-centerba@i-center.sk alebo na adrese i-center spol. s.r.o. Tuhovská  27, 831 06 Bratislava.

V prípade otázok alebo pochybností môže zákazník kontaktovať Zákaznícky servis aj na telefónnom čísle 00421-02/ 49 10 16 11.

V prípade akceptovanej reklamácie je predajca povinný prevziať reklamovaný tovar a vrátiť zaplatenú cenu tovaru, a to najneskôr do 15 dní.

Reklamácie sa vzťahujú výhradne na objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu i-center.sk


Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám od 15. februára 2016 uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na i-centerba@i-center.sk


Ochrana osobných údajov

Pre potreby komunikácie, ako aj vybavenie objednávky Zákazník zadáva svoje osobné údaje do formulárov internetového obchodu i-center.sk.

Zákazník odoslaním formulára potvrdzuje svoj súhlas s použitím osobných údajov na účely:

doručenia objednávky,
komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu Predajcu,
spracovanie účtovníctva internetového obchodu i-center.sk,
marketingovej komunikácie.
Potvrdením formulárov pre Newsletter dáva Zákazník svoj súhlas s použitím osobných údajov aj pre účely:

zasielania informácií o novinkách a akciách internetového obchodu i-center.sk na e-mailovú adresu.
Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze internetového obchodu i-center.sk, ktorá je spravovaná na zabezpečenom serveri.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu tretej osoby, ktorá zodpovedá za doručovanie objednávok, spracovanie účtovníctva a spracovanie súťaží a inej marketingovej komunikácie internetového obchodu.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe v internetovom obchode i-center.sk. Tento súhlas môže kedykoľvek písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10tich rokov.


Dostupnosť a používanie internetového obchodu

Internetový obchod i-center.sk je určený výhradne k nákupu produktov, ktoré ponúka vo svojom katalógu.

Predajca, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu i-center.sk, negarantuje jeho nepretržitú prevádzku a nezodpovedá za škody vzniknuté zákazníkovi v prípade nemožnosti realizácie objednávky z dôvodov výpadku alebo prerušenia činnosti internetového obchodu.

Všetky informácie a fotografie publikované v rámci internetového obchodu i-center.sk sú výhradným vlastníctvom spoločnosti i-center spol. s.r.o. a ich ďalšie použitie nie je možné bez jej výslovného súhlasu.


Záverečné ustanovenia

Uvedené Obchodné podmienky sú platné ich zverejnením na stránkach internetového obchodu i-center.sk.

Zákazník vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami označením políčka vedľa vety „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“ a následným potvrdením objednávky kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“.

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Partneri